Møtested i bygda

TID KAFE AS får 300000 kroner til utstyr og inventar

Tid kafé er et møtested for hele bygda Gausdal, de vil være et sted der flere ungdommer og unge voksne kan få arbeidstrening og ha et trygt og lavterskel sted å møtes. De har fått støtte til å oppgradere utstyret og inventaret, for å bedre legge til rette for frivillighet, arbeidstrening og aktiviteter i nærmiljøet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?