Motiverer korpsungdom

Norges Musikkorps Forbund Øst fikk 1,5 millioner kroner i 2014 til et treårig pilotprosjekt for å samle korpsungdom til motivasjon og musikalsk utvikling.

(Foto: Sverre Chr. Jarild)

Pilotprosjektet til Norges Musikkorps Forbund Øst, ser ut til å treffe et etterlengtet behov hos de eldste korpsmusikerne. Det treårige pilotprosjekt går ut på å etablere et stabilt korps på høyt nivå, og har etablert RØST (Regionkorps Øst).

Målet er å gi de eldste musikerne i skolekorpsene musikalske utfordringer som bidrar til å holde på motivasjonen til å fortsette i korpset.

– Situasjonen vår er som i mange andre organisasjoner at mange faller fra i 14-15 årsalderen. Da er det mange tilbud, og de må velge hva de vil prioritere av fritidsaktiviteter. Forskning viser at de må ha utfordringer for å bli motivert til å gå videre. Når de er den eldste i skolekorpset er det ikke alltid at det musikalske nivået er godt nok. Derfor er det viktig å gi disse ungdommene et ekstra tilbud, sier produsent Olav Moen som hadde ansvaret for en av helgesamlingene da prosjektet startet i 2014.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?