Motorisk bevegelse for psykisk velferd

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF får 150000 kroner til klatreutstyr og kursing

Ungdomspsykiatrisk Klinikk ved Ahus tilbyr utredning og behandling til barn og unge med psykiske lidelser eller problemer, og deres familier, der det foreligger psykisk lidelse og hvor det er nødvendig med tilbud i spesialisthelsetjenesten. Klinikken har i dag en motorikkvegg som i senere tid har blitt oppgradert, men mangler utstyr og kompetanse for å bruke den til fulle. I tidligere studier er det bevist at klatring har en veldokumentert effekt på psykisk helse både hos barn/ungdom og voksne. Med støtte skal nå klinikken kunne benytte klatreveggen på en bedre måte i tilbudet de gir til barn og unge.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?