Mozart og Superhelter

ÅS KOMMUNE får 225000 kroner til formidlingsprosjekt i 2024

UngMusikk er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole, Viken fylkeskommune og musikkutdanningen i kommuner i Viken. Formålet er å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene og den nasjonale utdanningen i musikk. Gjennom Mozart og Superhelter-prosjektet skal flere kulturskoler, lag og foreninger inspirere barn og ungdom til å fortsette med musikk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?