Munch-senter på Løten

Løten kommune får 150.000 kroner til klassesett med staffeli, grafikkpresse og utstyr til et planlagt permanent senter med fokus på Munchs barndom og kunstnerskap.

Løten er fødestedet til kunstneren Edvard Munch. I forbindelse med 150 års jubileet for Edvard Munchs fødsel, ønsker kommunen å bygge opp et permanent senter med fokus på Munchs barndom og deler av hans arbeider.

Senteret vil legges til et av husene ved Klevfos Industrimuseum som ligger på en tomt utskilt fra Engelaug gård, som var Munchs fødested.

Utstillingen vil i første rekke være rettet mot barn. Det vil tilrettelegges for inspirasjon til å uttrykke følelser gjennom kunst samtidig som det vil være fokus på historiene rundt Munchs tilknytning til Løten og Hedmarken.

Det legges opp til heldagsbesøk for skoleklasser der opplevelsene knyttes til produksjon av papir i Klevfos Industrimuseums papirkjøkken. Det vil deretter bli lagt opp til kunstproduksjon, i første rekke grafikk, på egenprodusert papir. Slik får elevene en helhetlig pakke med inspirasjon, teknikk, kreativt arbeid og materialkunnskap.

Løten kommune 150.000 kroner til klassesett med staffeli, grafikkpresse og nødvendig utstyr, samt teknisk utstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?