Munchs atelier på Ekely

Stiftelsen Edvard Munchs atelier har fått til sammen 4 millioner kroner til oppgradering av grafikkverksted og istandsetting av Munchs atelier på Ekely.

Ekely, 1925. (Foto: Anders Beer Wilse)

Edvard Munchs uteatelier og vinteratelier på Ekely er satt i stand slik det var på Edvard Munchs tid. Atelieret er åpent i sommerhalvåret. Mer info: http://munchs-ekely.no/

Tildelingene

2018: 2 millioner kroner til oppgradering av grafikkverkstedet i underetasjen på Ekely slik at det kan åpnes for formidling og økt kursvirksomhet.

2013: 2 millioner kroner til istandsetting av Munchs atelier på Ekely.

I forbindelse med Munch-jubileet i 2013 tildelte Sparebankstiftelsen DNB også støtte til en rekke andre prosjekter for å bidra til å øke interessen og engasjementet for Edvard Munch og hans kunst.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?