Museum for birøkt i Norge

LIER, RØYKEN OG HURUM BIRØKTERLAG får 50000 kroner til oppsetting av gammelt stabbur som skal være et museum for birøkt

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?