Musikal workshop 2023

ØVRE EIKER TEATERRÅD får 193000 kroner til gjennomføre sommerskole med musikal

Sommerskole med musikal- og teaterverksted er et populært tilbud fra Øvre Eiker Teaterråd.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?