Musikalsk tilbud i SFO

HA BO NA KORPSET får 35000 kroner til utvikling av musikalsk og pedagogisk opplegg og utstyr til gjennomføring

Korpset gjennomførte et “Musikk og lek”-opplegg for elever på de to laveste klassetrinnene høsten 2021. Korpset vil utvikle dette tilbudet videre ved å kjøre et tidsbegrenset opplegg i SFO-tiden tilpasset elever i 1. og 2. klasse. Prosjektet er tenkt gjennomført på alle de 3 skolene som korpset tilhører i bolker på 10 uker.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?