Musikk for alle

NORSK MUSIKKRÅD får 3300000 kroner til Musikkfadderordning 2024-2026

Norsk musikkråd er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for 40 medlemsorganisasjoner. Musikkens studieforbund er landets største studieforbund med 34 medlemsorganisasjoner. Sammen har de 15 regionkontor som tilrettelegger for og følger opp lokal musikk og kulturråd ute i kommunene.  Norsk musikkråd og Musikkens Studieforbund ønsker gjennom “Musikk for alle” å bidra til at det frivillige musikklivet kan inkludere flyktninger på en god måte.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?