Musikk i Skolen

Musikk i Skolen (MiS), får kr. 500.000 til aktivitetsverksteder innen kunst og kultur for barn og unge.

Mis er en frivillig interesse og medlemsorganisasjon som arbeider spesielt med lokal organisering av kulturarbeid knyttet til lokale kulturarenaer. Det skal nå etableres et pilotprosjekt, hvor det skal tilrettelegges for aktivitetsverksteder for barn og unge i nærmiljøet. I første omgang skal prosjektet gjennomføres i Aust-Agder.

Barn og unge skal selv være med på utviklingen og drift gjennom et lokalt samarbeidsorgan (kulturforum), og midler fra Sparebankstiftelsen DNB skal nyttes til tilpasning av lokaler og innkjøp av utstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?