Musikk- og lydutstyr til ungdomslag

Andebu ungdomslag har fått tilsammen 195.000 kroner til musikkutstyr i 2014 og 2010.

Andebu Ungdomslag er et lag med lange tradisjoner (stiftet 1894) og god oppslutning i lokalsamfunnet. Ungdomslagets samlingslokale, Solhaug, er et samlingssted fortrinnsvis for ungdom. Laget ønsker å være en sterk pådriver for å bygge opp musikkmiljøet i Andebu.

Tildelinger

2014: Andebu ungdomslag fikk 45000 kroner i 2014 til instrumenter og bandutstyr.

2010: Andebu Ungdomslag fikk 150.000 kroner til musikkanlegg, inkludert mikrofoner og projektor med lerret, til bruk i forbindelse med barneteater, ungdomsrevy, voksenrevy, bygdefester, filmmaraton for ungdom, diskotek for barn og ungdom, bygdekino og diverse andre arrangementer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?