Musikk og Ungdom

Musikk og Ungdom får 3000000 kroner til prosjektet “Prøysen i 100”. Midlene skal gå til støtteordning for lokale- og nasjonale Prøysen-aktiviteter, prosjekter gjennomført i regi av Musikk og ungdom og administrasjonskostnader knyttet til prosjektet. Musikk og Ungdoms formål er å gi unge mennesker tilgang til et internasjonalt musikkliv. Gjennom musikalsk utfoldelse og utveksling ønsker de å skape engasjement, musikkglede og en global kulturforståelse. Prosjektet “Prøysen i 100” skal være med på å sette fokus på Alf Prøysen i forbindelse med 100 års jubileet i 2014. Med prosjektet vil Musikk og ungdom skape aktiviteter gjennom samarbeid med mange ulike aktører. I tillegg til egeninitierte produksjoner, vil det være frie midler som kan støtte opp om lokale initativ rundt Prøysen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?