Musikk på Borgen

Mentorene på Borgen ungdomsskole får 89.000 kroner til lyd- og lysutstyr.

Skolen har 340 elever og har i tillegg et innføringstilbud for elever som nylig har kommet til Norge. For å skape et bedre sosialt miljø har de opprettet en mentorordning på skolen. Det går ut på at 20 elever fra 10. trinn bidrar til en god faglig og sosial oppstart for 8. klassingene. De arrangerer ulike aktiviteter i friminutter og etter skoletid og ønsker å videreutvikle ordningen gjennom å tilby DJ- og musikkaktivitet. Lokaler er allerede på plass og de mangler kun utstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?