Musikk på Majorstuen skole

Musikk på Majorstuen skole får 1.455.000 kroner til instrumenter. Musikk på Majorstuen skole er et utvidet undervisningstilbud for motiverte elever i 5.-10. klasse med særlige ferdigheter i klassisk musikk.

I forbindelse med oppstarten i 2011 fikk de midler til en del instrumenter, blant annet gjennom Sparebankstiftelsen DNBs store Kulturskole-løft . Oslo Kommune har bevilget penger til drift og vedlikehold, men den nødvendige instrumentinvesteringen finnes det ikke midler til. M@M er et gratis grunnskoletilbud, de samarbeider med underutvalg av FAU for å videreutvikle tilbudet, og involverer foreldre i dugnadsinnsats og frivillig arbeid. De får nå investere i flere stryke-, blåse- og slagverksinstrumenter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?