Musikkanlegg til ungdomsklubb

Ungdomsklubben i Norddal, Eidsdal og Geiranger får 10.000 kroner til musikkanlegg.

Ungdomsklubben er for barn og unge i alderen 10 til 18 år. Klubben er ganske nystartet, og mye utstyr trengs for å gjøre klubben attraktiv og trivelig å oppsøke. Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB øremerkes musikkanlegg, spill og møbler.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?