Musikkbinger i Østlandsområdet

by:larm i samarbeid med Norsk musikkråd og Norsk Rockforbund får 3.000.000 kroner til 5 musikkbinger på Østlandet.

En musikkbinge er et mobilt øvingslokale som bygges i en container, levert med fullt musikkutstyr. Det finnes kun 20 slike i Norge idag, og behov for øvingslokale for musikkinteresserte er stort.

Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB muliggjør 5 nye musikkbinger, og vil kunne bidra til økt rekruttering av unge musikere.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?