Musikkglede i nærmiljøet

RÅDE MENIGHET AV DEN EV LUTHERSKE FRIKIRKE fikk 50 000 kroner til innkjøp av instrumenter og utstyr i 2024

Råde Menighet av den Ev lutherske Frikirke planlegger å starte en musikkskole i Saltnes, hvor barn og unge får muligheten til å utvikle sang og musikkferdigheter i et inkluderende og positivt miljø. Aktiviteten tar sikte på å stimulere interessen for musikk i hele samfunnet, med fremheving av sosial inkludering ved å tilby “stipend” til elever fra familier med lav inntekt. Råde Menighet av den Ev lutherske Frikirke har blitt tildelt midler kroner til innkjøp av instrumenter og utstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?