Musikkinstrumenter og teknisk utstyr

Foss videregående skole får 56.200 kroner til PA-anlegg, instrumenter og teknisk utstyr.

Skolen ligger på Grünerløkka i Oslo og har rundt 660 elever fordelt på studiespesialiserende og musikk. Som en del av opplæringen på musikklinjen driver elevene konsertvirksomhet i nærmiljøet. Musikkutstyret til konsertene må i dag lånes fra skolen, noe som er en utilfredsstillende løsning både for skolen og elevene. Det er ikke nok utstyr til å ha opplæring og konsertvirksomhet samtidig. Innkjøp av PA-anlegg, instrumenter og diverse teknisk utstyr kommer til å løse dette problemet og komme både ungdommene og nærmiljøet til gode.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?