Musikkinstrumenter

BEKKELAGET SKOLES MUSIKKORPS får 165520 kroner til instrumenter og utstyr

Bekkelaget Skoles Musikkorps er et foreldredrevet musikkorps for Bekkelaget skole og Kastellet skole i Oslo. Musikantene er fra 8 til 19 år, og er fordelt mellom aspirantkorpset, juniorkorpset og hovedkorpset. De trenger flere musikkinstrumenter, og får støtte til det.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?