Musikkloftet

Gamlebyen skole samarbeider med skolens FAU, skolens elevråd og KIGO (Kultur i Gamle Oslo) om å utvikle Musikkloftet til å bli skolens og nabolagets eget kulturhus med et bredt tilbud av aktiviteter både i og utenom skoletida.

Musikkloftet er en del av skolen og ligger i samme bygning som skolebiblioteket og gymsalen. I dag står det stort sett tomt, men med enkle grep kan det bli et attraktivt lokale for ulike aktiviteter innen musikk, dans og drama. Dette vil være et godt supplement til øvrige aktiviteter i nabolaget og vil være åpent for alle barn.

Gamlebyen skole får 146.000 kroner til oppgradering av musikkloftet med scene, amfi, sceneteppe og speilvegg, samt til gjennomføring av aktiviteter.

Tildelingen ble gitt under ordningen “Arenaer for tilhørighet”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?