Musikkplass som del av skolegårdsprosjekt på Brannfjell

FAU Brannfjell Skole får 400.000 kroner til musikkplass med friluftsscene som del av skolegårdsprosjekt.

Med dette prosjektet jobber foreldreutvalget for å skape gode, trygge uteområder for elevene ved skolen. Dette skal inspirere til utøvelse av forskjellige aktiviteter som idrett og musikk. Siden 2012 har de jobbet for å oppgradere og skape nye uteområder på skolen. Arbeidet har blitt gjort i samarbeid med elevene og tidligere elev ved skolen som nå er arkitektstudent.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?