Musikkprosjekt på Majorstuen skole

Majorstuen skoles barnekor, Rødhettene og Ulvene har sammen med Musikk på Majorstuen skole, Barratt Due musikkinstitutt og elevrådet og FAU ved skolen, opprettet Musikk på Majorstuen symfoni, som er et frivillig lag.

Sammen vil de skape en arena for tilhørighet for alle elever ved skolen gjennom et stort felles musikkprosjekt på Majorstuen skole. Alle elever skal deltar i et musikalsk uttrykk, som de kan mestre og som vil gi en opplevelse av skolen som en inkluderende og positiv arena for hver enkelt.

Majorstuen skoles barnekor får 600,000 kroner til utstyr og undervisning.

Tildelingen ble gitt under ordningen “Arenaer for tilhørighet”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?