Musikkrom

Frilynt Norge får 150.000 kroner til instrumenter og øvingsutstyr.

Gavemottaker driver et samlingssted for barn og unge og utgjør et tilbud til de som ikke ønsker å ta del i organiserte fritidsaktiviteter. Huset drives av to ansatte, men det er mange som også jobber frivillig. Nå ønsker de blant annet å etablere et øvringsrom for musikk. Her skal ungdom få drive bandøving og innspilling.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?