Musikkstudio Gressvik aktivitetshus

FREDRIKSTAD KOMMUNE FRITIDSKLUBBENE får 342415 kroner til istandsetting av musikkrom og innkjøp av musikkutstyr

Fritid i Fredrikstad tilbyr ulike aktiviteter til barn og unge. Nå skal musikkstudioet i Gressvik aktivitetshus settes i stand, og barn og unge vil få mulighet til å lære om musikk ved å spille instrument, drive med produksjon, lære om lyd eller andre relaterte aktiviteter. Deltakerne trenger ikke kjøpe instrumenter, betale for kurs eller betale for lokaler. Alt skal være gratis.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?