Musikkutstyr

Frelsesarmeens rusomsorg, Stedet Sagene får 130.000 kroner til innkjøp av instrumenter og utstyr til musikkterapitilbudet.

Rusomsorgens tilbud strekker seg fra lavterskeltilbud til botilbud til helsetjenester på et høyt faglig nivå. Målgruppen for deres tjenester er rusmiddelavhengige, bostedsløse og domfelte over 18 år som har behov for behandling, rehabilitering og omsorgs- og skadereduserende tjenester. “Stedet” er et tilbud i bydel Sagene som består av en aktiv og allsidig ukeplan med ulike sosiale, kreative og fysiske aktiviteter. Musikk- og musikkterapitilbudet deres består av instrumentopplæring, jamming, konserter og ulike musikkterapisamlinger. For å kunne gi et tilstrekkelig bredt spekter i tråd med etterspørselen og behovene hos deltakerne, er det nødvendig med innkjøp av flere instrumenter og annet utstyr som vil heve tilbudet. Dette kommer til å gi deltakere økt sosialisering, trygghet og rusfrihet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?