Mysen Skolekorps

Mysen Skolekorps får 75.000 kroner til uniformer.

Korpset er et inkluderende korps som ønsker alle som vil spille eller drille velkommen. Korpsets medlemmer er i hovedsak mellom åtte og tolv år. Nå kan endelig korpsets ønske om å fremstå som en samlet gruppe med like uniformer realiseres.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?