Mysenelvas venner

Mysenelvas venner får 400.000 kroner til gangbru over Mysenelva.

Foreningen ønsker å gjøre Mysenelva og det fine området rundt elva tilgjengelig for allmennheten og mange dugnadstimer er brukt på rydding av elva og turstier. Dugnadsgjengen består blant annet av skoleelever. De har bygd en flåte som de bruker for å rydding av trær langs elva. Den nye gangbrua blir en del av turstiprosjektet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?