N.K.S. Kvinnehelsehus – for mødre og barn

NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING får 9500000 kroner til etablering av tre kvinnehelsehus som skal gi et tilbud til sårbare barn, unge og kvinner

Norske kvinners sanitetsforening har siden 1896 bidratt til å bygge velferdssamfunnet og bedre hverdagen for sårbare grupper. Sanitetskvinnene har vært opptatt av mødre og barns helse gjennom hele historien og deres innsatsområder er å fremme kvinners livsvilkår, skape trygge lokalsamfunn og bidra til en trygg og inkluderende oppvekst. Sanitetskvinnene tok blant annet initiativ til etableringen av helsestasjonene i 1914 som senere ble en lovpålagt offentlig oppgave. De er i dag Norges største frivillig organisasjon for kvinner med 42 000 medlemmer i 600 lokalforeninger. Deres arbeid med etablering og drift av Kvinnehelsehus setter fokus på en viktig samfunnsutfordring, samtidig som det samler og synliggjør allerede eksisterende tilbud.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?