Nabolag 2030 – UNG

NABOLAGSFABRIKKEN får 1000000 kroner til opplæringsprogram, arrangementer, utstyr og prosjektledelse av pilotprosjektet “Nabolag 2030 – UNG”

Nabolagsfabrikken er en forening basert på frivillighet, de har etablert og koordinert et nettverk fra flere sektorer og mange naboer. De inkluderer ungdom og unge voksne i utvikling av lokalsamfunnet, ved å skape relevante møteplasser og innhold, økt deltagelse og et synlig og tilgjengelig ung-nettverk. Metodene er å sette i gang en rekke samarbeid, tiltak og aktiviteter for å teste løsninger i reelle omgivelser, med mål om å skalere og å dele kunnskap og resultater med flere nabolag. Nabolagsfabrikken får midler til et 2-årig pilotprosjekt på Skøyen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?