Nabolaget på Bjørndal

OSLO KOMMUNE BYDEL 15 SØNDRE NORDSTRAND fikk 600 000 kroner til kjøkkenutstyr, mat og aktiviteter i 2024

På Slime gård ønsker bydelen å etablere Smaksverkstedet. Der vil familiene møtes gjennom vår- og høst semester. Ved å bruke mat som verktøy ønsker de å skape en mestring- og sosial arena for innbyggere i nabolaget. Smaksverkstedet er et gratis aktivitetsprogram og et inkluderende nærmiljøtilbud der flerkulturelle familier får rom til å utforske mat og smak, og oppleve matglede i fellesskap. På verkstedet lærer familiene å lage god og enkel mat uten oppskrift. Ved å delta på kurset bygges relasjoner, og deltakerne får blant annet språktrening, noe de har uttrykt ønske om. Dette skal være et utjevnende tiltak der alle får mulighet til å delta uavhengig av sosial bakgrunn og økonomi.  OSLO KOMMUNE BYDEL 15 SØNDRE NORDSTRAND har fått tildelt 600 000 kroner til kjøkkenutstyr, mat og aktiviteter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?