Nabolagsinkubator

Tøyen Unlimited legger til rette for at unge lokale ildsjeler kan utvikle og teste sine idéer for å bidra til et bedre lokalsamfunn.

Tøyen Unlimited fikk støtte til å ta med unge innbyggere til å utvikle og påvirke eget nabolag. Nå jobber de med å gjøre Plakathuset til en god møteplass på Grønland. (Alle foto Anja Bergersen)

Tøyen Unlimited (TU) er en nabolagsinkubator. De sørger for at unge lokale ildsjeler kan utvikle og teste sine idéer for å løse sosiale utfordringer og bidra til et bedre lokalsamfunn.

I 2020 fikk de 500.000 kroner i støtte til prosjektet “Unge ildsjeler på Tøyen og Søndre” som er idéverksteder og workshops for unge på Tøyen og Søndre Nordstrand. Bidraget gikk til entreprenørskapspakker, verksteder og prosjektstøtte.

Tøyen Unlimited ble etablert i 2016 for innbyggere på Tøyen og Grønland som brenner for å skape positiv endring i nærmiljøet.

I 2018 fikk de 340.000 kroner til kurs, formidling og konseptutvikling.til et prosjekt for at flere unge skal opplever lokal tilhørighet. Prosjektet var i samarbeid med blant annet Deichman Tøyen og Biblo Tøyen, Områdeløftene Tøyen og Grønland ved Bydel Gamle Oslo, Kastler/Skjeseth Architects og Bygg og bevar.

Prosjektet hadde utgangspunkt i “Plakathuset”, en bygning i Grønlandsleiret 28 fra 1812.

Tildelingen ble gitt under ordningen “Arenaer for tilhørighet”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?