Nadderud Skills Workshop

NADDERUD VIDEREGÅENDE SKOLE får 370000 kroner til støtte til utstyr og aktiviteter på skolen og i forbindelse med svømmeopplæring

Engasjerte ansatte ved Nadderud Videregående skole skal sammen med Bærumsvømmerne, Asker og Bærum historielag og elevrådet styrke elevers ferdigheter på områder som er viktige for sosialisering og for å kunne leve et trygt liv. Gjennom prosjektet styrkes inkludering, vennskap og språk for elever ved skolen. De har erfaring med BRO-prosjektet ved skolen, der de samarbeider godt med elevrådet og jobber blant annet med tema som utenforskap, ekskludering og rasisme. Elevene får nå tilbud om svømmeopplæring, leksehjelp og lokalhistorie kunnskap som en aktivitet etter skoletid.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?