Nærkontakt med middelalderen

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) fikk 390.000 kroner i 2015 til formidlingsopplegget «Skatter i mørk jord» knyttet til den arkeologiske utgravningen i Gamlebyen i Oslo.

Elevene får prøve seg som arkeologer. (Foto: Marit Fagnastøl)

I forbindelse med utbyggingen av ny jernbane, Follobanen, foregår det nå arkeologiske utgravinger i gamlebyen i Oslo der byen lå i middelalderen.

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Middelalderbyen Oslo – Ladegården samarbeider om formidlingsprosjektet «Skatter i mørk jord» for 5. til 7. trinn i Oslo. Fra februar til påske i 2016 tar de imot 36 klasser, og vil nå nærmere 900 skoleelever.

Elevene får omvisning og får prøve seg som arkeologer.

– Oslos middelalderby er unik. Andre steder er byen blitt bygget oppå det gamle, men Oslo ble tvangsflyttet fra gamlebyen til kvadraturen, derfor ligger restene etter middelalderen igjen her, sier NIKU-arkeolog Mark Oldham.

– Akkurat nå, i forbindelse med jernbaneutbyggingen, har vi en unik mulighet til å grave i middelalder-Oslo.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?