Nærmiljøaktiviteter i Telemark

Telemark Idrettskrets får 300.000 kroner til fire nærmiljøområder for barn og ungdom i Telemark.

Visjonen til Telemark Idrettskrets er å være den viktigste bidragsyter for å skape gode oppvekstmiljø basert på idrettsglede og fysisk aktivitet.

De ønsker å utvikle fire nærmiljøområder for barn og ungdom i Telemark, og til fire slike prosjektet har Sparebankstiftelsen bevilget kr 300.000.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?