Nærmiljøanlegg

Gokstad skoles FAU fikk 300.000 kroner i 2017 til å ferdigstille nærmiljøanlegget.

Gokstad skole er det naturlige samlingspunktet for barn og unge i området og er flittig brukt utover skoletiden, både på ettermiddager og i helgene.

FAU ved skolen har sammen med elevrådet satt i gang et større prosjekt for å løfte uteområdet og skape en bedre møteplass. Det består i å utbedre fotballbanen, få på plass en gapahuk, bålplass og aktivitetspark. Mye av arbeidet blir gjort på dugnad.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?