Nærmiljøanlegg

FAU DAL SKOLE EIDSVOLL får 300000 kroner til lekeapparater og benker

FAU, klassekontakter, SFO og Dal skole skal legge til rette for økt uteaktivitet gjennom større variasjon i lekeapparater. De ønsker også å ruste opp skolegården for uorganisert aktivitet i og utenfor skoletiden. Det legges opp til gode medvirkningsprosesser med barna og elevrådet. I tillegg er barn og unges kommunestyre (BUK) involvert. Det er et mål at foreldregruppa kan gjennomføre deler av tiltaket.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?