Nærmiljøanlegg for fotball

NORGES FOTBALLFORBUND får 2500000 kroner til nærmiljøanlegg for barn og ungdom

Norges Fotballforbund har flere ganger fått støtte av Sparebankstiftelsen DNB til å etablere nærmiljøanlegg for barn og ungdom. Dette har bidratt til oppblomstringen av slike anlegg, som nå er godt etablert over hele landet gjennom ballbinger og enklere løkker som er åpne for alle. Nå får NFF støtte til videre utvikling på Østlandet, med en gave som skal bidra gjennom flere år fremover. Det er ikke forbundet selv som skal bygge banene, men de videreformidler støtte til baneprosjekter som kvalifiserer for tildeling.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?