Nærmiljøanlegg for friluftsliv

Friluftsrådenes Landsforbund får 5 millioner kroner til «friluftsporter» på Østlandet.

For å legge til rette for friluftsliv for flere, vil Friluftsrådenes Landsforbund opprette lett tilgjengelige «Friluftsporter» i nærmiljøet. Dette er områder tilrettelagt for naturopplevelser, fysisk aktivitet og sosialt samvær. Samtidig er de innfallsporter til større natur- og friluftsområder.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?