Nærmiljøanlegg Gransherad skole

FAU Gransherad barne- og ungdomsskole får 80.000 kroner til nærmiljøanlegg.

Gavemottaker jobber for å gi elevene en trygg og aktiv skolehverdag og har, etter innspill fra elevrådet på skolen, begynt å oppgradere skolegården. Uteområdet blir i stor grad benyttet også etter skoletid og det er ønske om nye og mer utfordrende lekeapparater.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?