Nærmiljøanlegg-gruppa ved Kolbu skole

Nærmiljøanlegg-gruppa ved Kolbu skole får 75000 kroner til naturhinderløype. Dette er ei undergruppe av FAU ved Kolbu skole bestående av foresatte som ønsker å legge til rette og bedre mulighetene for lek, friluftsliv og aktivitet i nærmiljøet. Gruppa har laget en plan for flere prosjekter. Det er blant annet ferdigstilt et skilekeanlegg og de har et bålhus under oppføring. Planlegging og utførelse baseres generelt på dugnader og frivillig arbeid. Nå vil de bygge ei naturhinderløype i et skogsområde, og så langt det lar seg gjøre skal eksisterende trær benyttes som en del av løypa. Naturhinderløypa består blant annet av en gangbro, plattform, langsgående nett mellom trær, sikk sakk bro, smal armgang, balansestokker og stolper, taugang og bevegelig bom. Løypa er planlagt slik at flere kan leke samtidig, med ulike veivalg og med plass til forbipasseringer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?