Nærmiljøanlegg i Lillesand

Sparebankstiftelsen DNB har stilt 75.000 kroner til disposisjon for videreutvikling av anlegget.

Lillesand Idrettslag nedlegger et stort arbeid i å utvikle et mangfoldig nærmiljøanlegg for barn og unge i tilknytning til Holta stadion.

Sparebankstiftelsen DNB har stilt 75.000 kroner til disposisjon for videreutvikling av anlegget. Midlene skal bl.a. brukes til hoppeputer, aktivitetsløype, grillsted og gapahuker.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?