Nærmiljøanlegg i Oslo Sentrum/Øst

Kultur og idrettsetaten i Oslo Kommune får 3.000.000 til nærmiljøanlegg tilrettelagt for barn og ungdom i Oslo Sentrum/Øst.


Kultur og idrettsetaten i Oslo Kommune planlegger å bygge nærmiljøanlegg tilrettelagt for barn og ungdom i Oslo.

Fellesnevneren for prosjektene er at de skal stimulere barn og ungdom til allsidige bevegelser i grønne omgivelser, og i attraktive anlegg som blir lokalmiljøets møteplass, på samme måte som gårsdagen løkker.

Sparebankstiftelsen har bidratt med kr 3.000.000 til prosjektet og øremerket det til 14 anlegg i Oslo Sentrum / Øst.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?