Nærmiljøanlegg på Bjørntvdt

Bjørntvedt velforening får 380.000 kroner til grillområde, benker og aktivitetspark.

Foreningen jobber for å fremme lokalbefolkningens felles interesser og ønsker å skape et godt sted å vokse opp. De vedlikeholder en løkke som brukes som samlingssted for beboerne. Her arrangerer de fester og barna kommer for å leke, sommer som vinter. Denne løkka ønsker de nå å gjøre mer attraktiv, til glede for alle som bruker den.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?