Nærmiljøanlegg på Kjeller

FAU KJELLER SKOLE får 500000 kroner til utstyr til barne- og ungdomsaktiviteter og polinatorvennlige tiltak i skolegården

Kjeller skole ligger rett ved Kjeller flyplass hvor det er registrert rødlistede humlearter som Kløverhumle og Slåttehumle. Når skolegården skal oppgraderes skal den ikke bare bli en attraktiv møteplass for barn i alle aldre, men også bidra til et godt bomiljø og naturmangfold. FAU og skolen samarbeider blant annet med den lokale velforeningen og foreningen “La Humla Suse”.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?