Nærmiljøanlegg på Lund

FAU ved Lund barnehage og Toten Montessoriskole får 130.000 kroner til paviljong.

På Lund er det et nærmiljøanlegg i tilknytning til skole og barenehage. Her er det både ballbinge, husker, skøytebane, hinderløype og sklie, men ikke noe sted å være under tak. En aktivitetspaviljong vil kunne bli et fint samlingspunkt for store og små i bygda. Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB skal gå til en slik.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?