Nærmiljøanlegg ved skolen

I enden av skolegården på Rødsberg ungdomsskole har Banken velforening skapt et nærmiljøanlegg i samarbeid med FAU, elever og ansatte ved skolen.

En tidligere nedslitt basketballbane med hull og humper har blitt restaurert til en flott flerbruksbane, som nå er i daglig bruk.

Elevene har vært tett involvert i prosjektet, og kommet med sine innspill og ønsker underveis.

Tribune og grøntområde

Prosjektet har gjort et omfattende arbeid med å skifte ut masse og sikre god drenering. De har fått opp seks basketballkurver og ett volleyballstativ. Det er satt opp lysmaster som gjør at brukstiden forlenges.

Det er avrettet og asfaltert et område for å kunne opparbeide en tribune. De har også fått laget et grønt område med bord og benker i den ene delen.

Foreningen har vært opptatt av gjenbruk: Eksisterende heller ble plukket opp, flyttet, og lagt på nytt. De har også fått gratis betongrør fra kommunen som skulle kastes fordi de har små defekter. Disse blir dekorert med graffiti og blir fine blomsterpotter.

Åpningsfest

28. september ble det holdt en storslagen åpningsfest, med åpningstale ved elever, takk til støttespillere, snorklipping, danseforestilling, basketballkamp mellom lærere og elever og DJ.

«Så langt vi kan se etter åpningen er renoveringen en umiddelbar suksess. Barn og unge bruker ballbanen daglig – nesten i all slags vær,» skriver initiativtakerne i sluttrapporten til oss.

Tildelinger

2022: BANKEN VELFORENING fikk 490.000 kroner til multisportsbane ved Rødsberg skole.

2022: BANKEN VELFORENING fikk 196.882 kroner til tribune ved Rødsberg skole.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?