Nærmiljøanleggruppe Floren og Hvaler

Nærmiljøanleggruppe Floren og Hvaler får 125.000 kroner til klatreapparater.

FAU Floren, nærmiljøet i Floren og Hvaler kommune har gått sammen om et stort dugnadsprosjekt hvor de utvikler uteområdet rundt det lokale samfunnshuset. Flere lag og foreninger er engasjert i prosjektet. Samfunnshuset brukes også som gymsal og de ønsker at området utenfor skal bli et samlingssted for aktivitet og rekreasjon. De vil blant annet lage amfi og scene og ha trenings- og klatreapparater.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?