Nærmiljøgruppa ved FAU Kolbu Skole

Nærmiljøgruppa ved FAU Kolbu Skole får 157.000 kroner til sykkelløype.

Nærmiljøgruppa ved Kolbu skole er en gruppe av foresatte som ønsker å legge til rette og bedre mulighetene for lek, friluftsliv og aktivitet i nærmiljøet. De ønsker nå å lage ei sykkelløype i tilknytning til anlegget. Planen er å bygge ei løype i naturmaterialer, først og fremst jord og grus, som er mest mulig integrert i eksisterende terreng. Løypa skal bestå av kuler, hopp og doserte svinger i ulik størrelse. Den er planlagt slik at den kan være et samlingspunkt og tilgjengelig for alle, med både enkle og mer krevende elementer. Gruppen skal også tilrettelegge for en hyggelig møteplass med bord, benker og beplantning. Arbeidet gjøres på dugnad, men med nødvendig maskinell hjelp.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?