Nærmiljøhuset på Romsås

OSLO KOMMUNE BYDEL 10 GRORUD får 1000000 kroner til rehabilitering og arbeidspraksis for ungdom

Nærmiljøhuset på Romsås skal oppgraderes og utvikles for å kunne brukes av et bredere lag av de som bor i nærmiljøet, legges til rette for ulike aktiviteter og etablere en arena hvor de unge føler tilhørighet og eierskap. De har fått midler til å rehabilitere og innrede huset for å legge til rette for aktiviteter og til å engasjere ungdom i å gjennomføre tiltakene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?